Nauka gry na wiolonczeli

Niepubliczna Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia "Elementarz" w Katowicach oferuje zajęcia z nauki gry na wielu instrumentach muzycznych, w tym na wiolonczeli. Wiolonczela jest instrumentem strunowym, tenorowo-basowym i należy do grupy smyczkowych. Instrument powstał na wzór skrzypiec, jednak jego wymiary są znacznie większe - wiolonczela ma dwa razy dłuższy korpus oraz czterokrotnie wyższe boczki.

Zapisz swoje dziecko już teraz!

Wybór wiolonczeli

Oczywiście, tak jak w przypadku dużej ilości innych instrumentów muzycznych, tak w przypadku wiolonczeli konieczny jest dobór odpowiedniego rozmiaru. W przypadku posiadania zbyt dużej lub zbyt małej wiolonczeli gra na niej może być bardzo niewygodna i nie pozwoli na rozwinięcie swoich umiejętności w pełni. Solidna wiolonczela powinna mieć również dobrze wyprofilowane boki, hebanową podstrunnicę i kołki oraz podstawek z klonu.

Nauka w Elementarzu

Wszystkie zajęcia w naszej szkole są zorientowane na rozbudzanie w Twoim dziecku ciekawości świata i nastawione na odpowiednie wykorzystanie posiadanego potencjału muzycznego. Dodatkowo podczas lekcji przekazujemy istotne wartości życiowe, rozbudzamy ciekawość świata oraz pobudzamy zainteresowania. Wszyscy uczniowie mają możliwość uczenia się gry na różnych instrumentach muzycznych, w tym na wiolonczeli.

Jak wyglądają zajęcia?

Wyznajemy zasadę, że efektywna nauka gry na wiolonczeli możliwa jest tylko i wyłącznie wtedy, kiedy dziecko odczuwa radość z nauki, nie czuje się znudzone i zniechęcone, lecz chce z przyjemnością podnosić swoje umiejętności muzyczne. W związku z tym dokładamy wszelkich możliwych starań, aby lekcje prowadzone były w sposób interesujący, z elementami gier i zabaw. W celu maksymalizacji efektów nauki w naszej szkole funkcjonują klasy liczące niewielką ilość uczniów - pozwala to na możliwość zastosowania przez nauczycieli indywidualnego podejście do każdego dziecka, a także sprawia przyjazne i komfortowe warunki do nauki.

Korzyści wynikające z gry na wiolonczeli

Dzięki edukacji muzycznej Twoje dziecko będzie oczywiście posiadało umiejętność grania na wiolonczeli, ale nie są to wszystkie zalety wynikające z nauki gry na instrumentach. Twoje dziecko będzie miało możliwość rozwoju emocjonalnego, poprawy komunikatywności, a także będzie w stanie lepiej radzić sobie ze stresem i napięciem. Dzięki temu możliwy jest szybszy, bogatszy rozwój oraz osiąganie świetnych wyników w nauce.