Rekrutacja

 

 

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY

2024/2025

 

Wniosek o przyjęcie do szkoły można składać osobiście lub drogą mailową wysyłając dokumenty na adres d.rakowska@muzyczna.pl.

Szczegółowe godziny badań predyspozycji muzycznych będą ustalane przez szkołę z rodzicami w indywidualnym kontakcie mailowym lub telefonicznym.

Dokumenty wymagane przy zapisie dziecka do Szkoły:
Wniosek o przyjęcie do Szkoły.
Zaświadczenie o korzystaniu z wychowania przedszkolnego albo pozytywna opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej, jeżeli kandydat w danym roku kalendarzowym nie ukończył 7 lat.
Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w szkole muzycznej, wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

Badanie predyspozycji muzycznych jest przeprowadzane dla każdego kandydata indywidualnie, w obecności komisji złożonej z nauczycieli uczących w Szkole. Badanie predyspozycji obejmuje następujące zadania:

Rozróżnienie następstwa dźwięków wysokich i niskich.
Określenie ilości dźwięków granych przez nauczyciela (jeden, dwa czy dużo).
Powtórzenie melodii śpiewanej przez nauczyciela.
Zaśpiewanie dźwięku kończącego melodię śpiewaną przez nauczyciela.
Określenie, czy melodia zagrana dwukrotnie została zmieniona przy drugim powtórzeniu.
Powtórzenie rytmu wyklaskanego przez nauczyciela.
Zaśpiewanie przygotowanej przez kandydata piosenki.

Podczas badania komisja sprawdza predyspozycje fizyczne do podjęcia nauki na wskazanym instrumencie, takie jak:
Wzrost dziecka.
Budowa palców, dłoni, ręki.
Budowa aparatu mowy (dotyczy instrumentów dętych).

Niepubliczna Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia „Elementarz” w Katowicach realizuje kształcenie ogólne i artystyczne na poziomie szkoły podstawowej.

 

Załącznik 1_Wniosek o przyjęcie do szkoły

Załącznik 2_Rodzaje zadań

Regulamin rekrutacji 2023 2024

 

 

 

NIEPUBLICZNA OGÓLNOKSZTAŁCĄCA SZKOŁA MUZYCZNA I ST. „ELEMENTARZ” ŁĄCZYMY NAJLEPSZE CECHY SZKOŁY ARTYSTYCZNEJ I PRYWATNEJ

Skip to content