Nauka gry na trąbce

Niepubliczna Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia "Elementarz" w Katowicach oferuje zajęcia z nauki gry na wielu instrumentach muzycznych, w tym na trąbce.

Trąbka jest instrumentem dętym blaszanym, najważniejszym z całej grupy. Ten instrument był znany już w starożytnym Egipcie, a pierwsze trąbki używano w celach wojskowych, podczas bitew i grano na nich różne sygnały ostrzegawcze lub wzywające do ataku. Do muzyki artystycznej trąbka trafiła w XVII wieku.

Zapisz swoje dziecko już teraz!

Jak wybrać trąbkę?

Warto odpowiedzieć sobie na pytanie jaką muzykę ma zamiar grać osoba wybierająca trąbkę. Trąbki lakierowane charakteryzują się ciemniejszym brzmieniem, a trąbki srebrne jaśniejszym. W przypadku muzyki solowej lub orkiestrowej bardziej wskazany będzie ton jasny, natomiast do grania jazzu bardziej nadaje się ciemny. W niektórych modelach trąbek lakierowanych ich lakier może po względnie krótkim czasie się ścierać, jednak często jest to również kwestia przypadku.

Co oferuje Elementarz?

Wszystkie zajęcia w naszej szkole skupiają się na rozbudzeniu w dzieciach ciekawości świata, rozwinięciu drzemiących w nich talentów oraz na przekazywaniu najistotniejszych życiowych wartości.Uczniowie w naszej szkole uczą się gry na różnych instrumentach muzycznych, między innymi na trąbce.

Jak wygląda nauka?

Wyznajemy zasadę, że najskuteczniejsza nauka jest możliwa poprzez czerpanie radości z gry na instrumencie muzycznym. Dlatego zajęcia lekcyjne w naszej szkole są prowadzone w sposób ciekawy i różnorodny, często również poprzez elementy gier i zabaw, co zachęcaja i motywuije uczniów do poprawiania swoich zdolności. W celu maksymalizacji efektów nauczania w szkole funkcjonują klasy liczące niewielką liczbę uczniów, co przekłada się na przyjazne środowisko nauczania oraz komfortowe warunki. Mała liczba dzieci na zajęciach pozwala również na zapewnienie indywidualnego podejścia do każdego ucznia. Ponadto uważamy, że kluczem do osiągnięcia sukcesu jest zrównoważony rozwój, więc oprócz nauki gry na trąbce, edukacji muzycznej, oraz tradycyjnej nauki, dzieci uczestniczą w wielu zajęciach dodatkowych takich jak nauka pływania, zajęcia plastyczne, informatyczne, czy lekcje języka angielskiego.

Korzyści płynące z gry na trąbce

Dzięki nauce w naszej szkole Twoje dziecko oczywiście opanuje grę na instrumencie muzycznym, ale nie jest to jedyna zaleta. Dzięki grze na trąbce uczeń rozwija się emocjonalnie, uzyskuje lepsze wyniki w szkole, potrafi radzić sobie z sytuacjami nerwowymi i stresowymi, co pozytywnie wpływa na zdolność funkcjonowania w dzisiejszym świecie.