Edukacja muzyczna

Edukacja muzyczna?, pomimo korzyści jakie daje, w Polsce jest ciągle tematem mało popularnym.?‍♀️ Sprawdźcie co na ten temat mówi Fundacja Europejskie Centrum Wspierania Inicjatyw Społecznych❗?

http://www.fecwis.org/artykul/edukacja-muzyczna-w-polsce-i-na-swiecie