AAAA

AAA

AAA

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY

2022/2023

 

Dyrekcja Szkoły

Zaprasza kandydatów do nauki w klasie I na badanie predyspozycji muzycznych, które odbędzie się w dniach 30 – 31 maja 2022 roku w godzinach od 08:30 do 13:00.

 

 

Wniosek o przyjęcie do szkoły można składać osobiście lub drogą mailową wysyłając dokumenty na adres d.bartkowska@muzyczna.pl.

Szczegółowe godziny badań predyspozycji muzycznych będą ustalane przez szkołę z rodzicami w indywidualnym kontakcie telefonicznym.

Dokumenty wymagane przy zapisie dziecka do Szkoły:

 1. Wniosek o przyjęcie do Szkoły.
 2. Zaświadczenie o korzystaniu z wychowania przedszkolnego albo pozytywna opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej, jeżeli kandydat w danym roku kalendarzowym nie ukończył 7 lat. 
 3. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w szkole muzycznej, wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

Badanie predyspozycji muzycznych jest przeprowadzane dla każdego kandydata indywidualnie, w obecności komisji złożonej z nauczycieli uczących w Szkole. Badanie predyspozycji obejmuje następujące zadania:

 1. Rozróżnienie następstwa dźwięków wysokich i niskich.
 2. Określenie ilości dźwięków granych przez nauczyciela (jeden, dwa czy dużo).
 3. Powtórzenie melodii śpiewanej przez nauczyciela.
 4. Zaśpiewanie dźwięku kończącego melodię śpiewaną przez nauczyciela.
 5. Określenie, czy melodia zagrana dwukrotnie została zmieniona przy drugim powtórzeniu.
 6. Powtórzenie rytmu wyklaskanego przez nauczyciela.
 7. Zaśpiewanie przygotowanej przez kandydata piosenki.

Podczas badania komisja sprawdza predyspozycje fizyczne do podjęcia nauki na wskazanym instrumencie, takie jak:

 1. Wzrost dziecka.
 2. Budowa palców, dłoni, ręki.
 3. Budowa aparatu mowy (dotyczy instrumentów dętych).

Niepubliczna Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia „Elementarz” w Katowicach realizuje kształcenie ogólne i artystyczne na poziomie szkoły podstawowej.

 

 

 

Statut Niepublicznej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I st. “Elementarz” w Katowicach

Wniosek o przyjęcie do szkoły

Regulamin pracy szkoły w systemie stacjonarnym

 

Skip to content