O szkole

„Uczyłbym dzieci muzyki, fizyki i filozofii; ale w szczególności muzyki, dla wzorców w muzyce i wszelkich sztuk, które są kluczowe w uczeniu się” Platon

Zapoznawanie dzieci od najmłodszych lat z muzyką klasyczną odgrywa ogromną rolę w rozwoju i kształtowaniu postaw. Badania wskazują, że profesjonalna aktywność muzyczna:

Wspiera rozwój inteligencji

Regularna gra na instrumencie wzmaga motywację do nauki, sprzyja osiąganiu lepszych wyników, np. w rozwiązywaniu zadań matematycznych, pozytywnie wpływa na rozwój języka i osiągnięcie gotowości do czytania.

Rozwija poznawczo

Pobudza proces spostrzegania, wrażliwość zmysłową, koncentrację uwagi, wpływa na rozwój mowy i wzbogacenie słownictwa oraz na inwencję twórczą.

Wzmacnia koncentrację uwagi

Usprawnia zapamiętywanie i zdolność uczenia się. Pod wpływem muzyki barokowej przyspieszony jest proces uczenia się o 25% i zwiększona zdolność zapamiętywania o 26%.

Wspiera wydajność mózgu

Słuchanie muzyki we wczesnym dzieciństwie pomaga budować neuronalne ścieżki, które mają wpływ na rozwój języka, pamięci i poczucie przestrzeni. Grając na instrumencie, dzieci uczą się koordynować obie półkule mózgowe, co bardzo korzystnie wpływa na rozwój intelektualny.

Wspiera społeczne zachowania

Dzieci oswojone z muzyką znacznie rzadziej się kłócą i generalnie uchodzą za bardziej zgodne. Edukacja muzyczna minimalizuje bowiem poziom zachowań agresywnych. Uczestnictwo w zajęciach muzycznych uspołecznia, przeciwdziała uczucie samotności i sprzyja podejmowaniu współdziałania i współpracy.

Wspiera rozwój emocjonalny u dzieci

Aktywne obcowanie z muzyką sprawia, że dzieci są znacznie bardziej empatyczne, dojrzałe emocjonalnie, zrównoważone, zdyscyplinowane i komunikatywne.

Kształtuje dodatnie cechy charakteru i woli

Wyrabia cierpliwość, wytrwałość, odwagę, odporność na trud i zmęczenie.

Wspiera całościowy rozwój

Dzieci uczą się płynnego i elastycznego ruchu, poprawia się postawa ciała, następuje rozwój mięśni, wzmocnienie układu nerwowego, rozwój układu oddechowego i poprawa pracy serca.

Działa terapeutycznie

Rozładowuje napięcie emocjonalne, niepokoje i lęki u dzieci.

Kształtuje wrażliwość na piękno

Rozwija wyobraźnie, zaspokaja potrzebę ekspresji, uczy samodzielności myślenia i oceny estetycznej.

Zielono i cicho, a wszystko gra! Tak najlepiej można oddać otoczenie budynków szkoły. Zapraszamy na spacer w zielonej okolicy Naszej Szkoły. W bezpośredniej lokalizacji znajduje się Park Zadole, las, Rezerwat przyrody Ochojec, oraz MOSiR.

Wczesnoszkolna edukacja muzyczna posiada ogromną rolę w kształtowaniu psychologicznych oraz fizjologicznych nawyków towarzyszących muzykowi przez kolejne etapy kształcenia zawodowego oraz kariery muzyka w przyszłości. Założone działania naszej szkoły posiadają bezpośredni wpływ na dorosłe życie muzyka aktywnego zawodowo. Wykorzystujemy współczesne metody edukacji muzycznej przynoszącej lepsze efekty niż stosowane do tej pory metody edukacyjne w Polsce. Istotnym elementem funkcjonowania szkoły jest aktywny wypoczynek oraz odpowiednie podejście fizjoterapeutyczne. Naszym celem jest atmosfera przyjazna rozwojowi ucznia oraz pedagoga. Wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna złożona jest z muzyków absolwentów oraz wykładowców Akademii Muzycznej w Katowicach. Funkcjonowanie szkoły opieramy o tezę, że wczesnoszkolny etap kształcenia muzycznego to najważniejszy moment w życiu artysty-muzyka. Wierzymy, że lata spędzone w naszej szkole zaowocują podwalinami kariery muzyka światowego formatu.

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Więcej informacji

Ciasteczko to mały fragment tekstu, który serwis internetowy wysyła do przeglądarki i który przeglądarka wysyła z powrotem przy następnych wejściach na witrynę. Używane jest głównie do utrzymywania sesji np. poprzez wygenerowanie i odesłanie tymczasowego identyfikatora po logowaniu. Może być jednak wykorzystywane szerzej poprzez zapamiętanie dowolnych danych, które można zakodować jako ciąg znaków. Dzięki temu użytkownik nie musi wpisywać tych samych informacji za każdym razem, gdy powróci na tę stronę lub przejdzie z jednej strony na inną.

Zamknij