Grzegorz Głowacki

Grzegorz Głowacki Posiada dyplom AM im. K. Szymanowskiego w Katowicach w klasie fortepianu prof. Andrzeja Jasińskiego. Równolegle z klasycznym wykształceniem rozwijał zainteresowanie współczesną improwizacją fortepianową oraz pedagogiką improwizacji z wykorzystaniem pełnego spektrum języków muzycznych – począwszy od muzyki dawnej po współczesność. Jest autorem pracy pt. „Analiza wybranych przykładów literatury fortepianowej XX w. w aspekcie przygotowania do praktyki wykonawczej i rozwijania kreatywności muzycznej”. Był uczestnikiem kursów improwizacji fortepianowej prowadzonych przez prof. Szábolcsa Esztényiego z AM w Warszawie. Jest autorem oprawy muzycznej spektaklów m.in. dla Teatru Śląskiego im. S. Wyspiańskiego w Katowicach – Tadeusz Bradecki, „Nokturn” i Teatru Gry i Ludzie w Katowicach –  Marius von Mayenburg, „Męczennicy” (Märtyrer). Występuje z wokalistką Katarzyną Łopatą w ramach projektu Katarzyna Łopata / Grzegorz Głowacki Latin Jazz Duo. Doświadczenie w zakresie nauczania fortepianu i improwizacji, nagrywaniu podkładów edukacyjnych oraz akompaniamentu w muzyce rozrywkowej zdobywał w Prywatnej Szkole Muzycznej I i II st. „Nice Noise” w Katowicach. Dużą część jego opracowanego repertuaru wykonawczego stanowi literatura fortepianowa solowa i kameralna XX wieku, ze szczególnym uwzględnieniem muzyki francuskiej (O. Messiaen, M. Ravel, C. Debussy, B. Bartók, S. Prokofiev, J. Cage, B. Martinů, L. Bernstein, A. Szałowski, F. Martin, F. Poulenc, D. Milhaud, W. Lutosławski).

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Więcej informacji

Ciasteczko to mały fragment tekstu, który serwis internetowy wysyła do przeglądarki i który przeglądarka wysyła z powrotem przy następnych wejściach na witrynę. Używane jest głównie do utrzymywania sesji np. poprzez wygenerowanie i odesłanie tymczasowego identyfikatora po logowaniu. Może być jednak wykorzystywane szerzej poprzez zapamiętanie dowolnych danych, które można zakodować jako ciąg znaków. Dzięki temu użytkownik nie musi wpisywać tych samych informacji za każdym razem, gdy powróci na tę stronę lub przejdzie z jednej strony na inną.

Zamknij